Şcoală  Ethos

Școala primară Wentworth se opune tuturor formelor de rasism, prejudecăți și discriminare. Școala susține diversitatea și promovează bune relații personale și comunitare. Diversitatea este recunoscută ca având un rol pozitiv de jucat în cadrul școlii.

Toți angajații promovează o atmosferă pozitivă de încredere reciprocă în rândul elevilor din toate grupurile etnice. Există proceduri clare pentru a se asigura că toate formele de agresiune, inclusiv religioase, rasiste, sexiste și homofobe, sunt tratate cu promptitudine, fermitate și consecvență și sunt în conformitate cu politicile și îndrumările școlare.

Toate incidentele de intimidare sunt înregistrate și tratate în conformitate cu politicile școlare relevante. Politica anti-bullying a școlii este revizuită anual de către toți angajații. Voluntarii elevilor sunt instruiți să acționeze ca susținători de la egal la egal în timpul pauzelor.

Etosul școlii este încapsulat în Wentworth Deal.