top of page

Declarație de egalitate

Școala primară Wentworth salută obligațiile de egalitate ale școlilor și le consideră esențiale pentru a obține cel mai bun rezultat pentru fiecare copil. Credem că toți elevii și membrii personalului ar trebui să aibă ocazia să îndeplinească  întregul lor potențial, indiferent de fond, identitate și circumstanță. Ne-am angajat să creăm o comunitate școlară care să recunoască și să celebreze diferența în cadrul unei culturi de respect și cooperare. Apreciem că o cultură care promovează egalitatea va crea un mediu pozitiv și un sentiment comun de apartenență pentru toți cei care lucrează, învață și folosesc serviciile școlii noastre. Recunoaștem că egalitatea va fi realizată numai de întreaga comunitate școlară care lucrează împreună - elevii noștri, personalul, guvernatorii, vizitatorii și comunitatea noastră locală.

bottom of page